RSS feed

Gonzalo García, Consuelo; García Yebra, Valentín (eds.). (2004). Manual de documentación y terminología para la traducción especializada.

Madrid: Arco Libros, 557 p. (Instrumenta bibliològica. Serie B). ISBN 84-7635-578-5. 21, 32 €

Aquesta obra collectiva és fruit del Seminario de Documentación, Terminología y Traducción coordinat pels editors del llibre, organitzat per la Fundación Duques de Soria i celebrat a Soria durant el mes de setembre de l'any 2000. Durant cinc dies, professors universitaris, traductors, filòlegs, terminòlegs, lexicòlegs i documentalistes especialitzats entre d'altres, van treballar sobre un conjunt de ponències destinades a relacionar les diverses disciplines i debatre sobre la necessitat de la col·laboració interdisciplinària i els beneficis que aquesta aportaria a cada una de les disciplines representades.

El resultat es un sòlid i exhaustiu manual on han col·laborat vint-i-dos experts nacionals i internacionals, alguns d'ells participants directes en el Seminari i d'altres als que se'ls va sol·licitar posteriorment un capítol, tots coordinats de forma eficaç pels dos editors, professionals reconeguts àmpliament dins i fora de les nostres fronteres. La diversitat de procedències i de formació de les persones que intervenen és un actiu important del llibre, perquè ha permès reunir en una mateixa obra des d'anàlisis i reflexions teòriques fins a experiències professionals sobre un ampli ventall de temes.

En total, vint-i-tres capítols organitzats en quatre blocs: "Documentación y terminología para la traducción especializada: presupuestos teóricos", "Competencia documental y terminológica del traductor especializado", "El traductor especializado y las tecnologías de la información y de las comunicaciones" i "Recursos tecnológicos de apoyo a la comunicación interlingüística".

Els quatre apartats es poden llegir independentment, en funció dels interessos de cada persona. De totes maneres, recomanen també la lectura seqüencial perquè aquesta proporciona un recorregut ordenat i sistemàtic per una realitat rica i complexa. El primer apartat és una aproximació teòrica que farà més comprensible les aportacions posteriors; en el segon es parla específicament de competències en matèria de documentació i de terminologia, de la localització, ús i selecció de fonts d'informació útils en la traducció especialitzada; en el tercer bloc s'analitza l'evolució i l'impacte que les TICs tenen en el món de la Traducció i de les llengües; l'últim apartat fa un oportú repàs dels recursos tecnològics d'ajuda per a la traducció.

En conclusió podríem dir que es tracta d'una obra interdisciplinària, panoràmica i integradora, molt actual. Pot constituir un magnífic element de recolzament i consulta per a investigadors, traductors, terminòlegs, filòlegs, lexicòlegs, documentalistes i altres professionals de l'àmbit de la traducció especialitzada, sense oblidar als estudiants de Traducció i Interpretació, pels quals l'obra està especialment pensada.

Dra. Pilar Cid Leal
Profesora de Documentació apliacada a la Traducció
Universitat Autònoma de Barcelona
Pilar.Cid@uab.es