RSS feed

EDITORIAAL

Een warm welkom voor het zesde nummer van JosTrans, in een geheel nieuw jasje. Hopelijk is het nieuwe ontwerp overzichtelijker, fraaier en beter opgewassen tegen het steeds maar toenemende aantal documenten. Dit nummer is niet enkel een speciale uitgave qua vorm, maar ook qua inhoud. Het is gewijd aan audiovisuele vertaling. Hoewel JosTrans ook in de toekomst zal blijven opteren voor een semi-thematische aanpak, om flexibel te blijven en om de snelheid van electronische publicaties ten volle te benutten, vonden we toch dat het bijzonder hoge tempo van de ontwikkelingen en de stimulerende uitwisselingen op het gebied van de audiovisuele media een volledig nummer verdienden.

De artikels weerspiegelen de moeilijkheden die vertalers in de media ondervinden, maar ook de mogelijkheden die het hele gamma van transfer-modi – nasynchronisatie, voice-over, ondertiteling – en van distributiekanalen – bioscoop, televisie, internet en dvd – hun biedt. Zowel de technische als de interculturele beperkingen die typisch zijn voor het genre worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de uitdagingen die het vertalen van slang, liedjes en gespecialiseerd taalgebruik inhouden.

Het streven van JosTrans om op te treden als een platform voor studenten, academici, professionele vertalers en beleidsmakers blijkt duidelijk uit dit nummer, met name uit de interviews met ervaren beroepsmensen die op een spontane en praktische manier informatie verstrekken. Thomas Blomberg bespreekt de uitdagingen waarmee instellingen zoals de BBC geconfronteerd worden op het gebied van taalkundige en vertaalkundige dienstverlening, terwijl Federico Spoletti en Frederic Chaume  vragen beantwoorden over de markt voor filmondertiteling op filmfestivals enerzijds en de recente ontwikkelingen op het gebied van het vertalen voor nasynchronisatie anderzijds.

Dit nummer verschilt van de vorige omdat alle artikels en interviews in het Engels zijn geschreven. Dit is geen teken van verandering in het beleid, zoals uit dit redactieartikel blijkt: we streven er nog altijd naar om artikels en gestreamde interviews in een brede waaier van talen aan te bieden. Maar in dit bepaalde geval werd het nummer gecoördineerd door verschillende redacteurs wat het gebruik van een lingua franca noodzakelijk maakte.

Met veel enthousiasme stellen we voor het eerst de paginafs van het tijdschrift ter beschikking van gastredacteurs: hun expertise zorgt er immers voor dat de meest vernieuwende en relevante artikels over gespecialiseerde onderwerpen hun weg naar het tijdschrift vinden. De artikels in dit nummer werden geselecteerd door Jorge Díaz Cintas, Pilar Orero en Aline Remael, stuk voor stuk gevestigde namen op het gebied van onderzoek naar mediavertaling. Ik wil hen dan ook graag bedanken voor hun bijdrage en samenwerking en verleen hun hierna het woord voor de inleiding op hun selectie.

(Trans. Aline Remael)