RSS feed

Uvodnik
Ker smo si v uredniški politiki revije zastavili fleksibilnost za eno izmed osnovnih načel delovanja, se odločamo za menjavanje tematskih številk s številkami revije, ki so odprte za raznorodne prispevke. To nam omogoča hiter odziv na neprestan in bliskovit razvoj na obravnavanih področjih in podpodročjih in takojšnje posredovanje in razširjanje informacij v strokovnih krogih. Tako bo na primer naša naslednja številka v celoti posvečena tematiki prevajanja tehničnih besedil; gostujoča urednica, Jody Byrne, je že objavila poziv k oddaji člankov na to temo.

Deseta številka JosTransa je poltematska. V prvem delu je Nike Pokorn uredila izbor člankov, ki se osredotočajo na prevodoslovje in prevajanje v Sloveniji, in sicer podajajo pogled na specifično slovensko prevajalsko industrijo, na uporabo korpusov pri prevajanju in na prevajanje akademskega strokovnega jezika. Članke uvaja uvodni pregled slovenskega odnosa do prevajanja, ki podaja zgodovinski oris pomena in vloge prevajanja v deželi, ki uporablja manj razširjeni jezik.

Drugi del številke je posvečen korpusnim študijam in medijskemu prevajanju. Poudarjeni so predvsem trije vidiki hitro razvijajočega se področja medjezikovnega podnaslavljanja. Najprej je poudarek na medjezikovnem podnaslavljanju za televizijo, ki služi kot pomoč za razumevanje različnih jezikovnih variant enega samega jezika, potem na ponovni ubeseditvi prek podnaslavljanja v živo in nazadnje na podnaslavljanju za osebe z  okvarami sluha.

Tudi v tej številki nadaljujemo z video posnetki intervjujev, in sicer s tremi pogovori s prevajalci in strokovnjaki za prevajanje. Jeremy Munday razpravlja o vlogi teorije prevajanja; Judy Palmer in Jonathan Burton, podnaslavljalca v Kraljevi operi v Covent Gardnu, ponujata vpogled v svoje delo; Josélia Neves v intervjuju, ki odseva poglede, ki jih podrobneje razgrne v svojem članku, poda definicijo podnaslavljanja za osebe z okvarami sluha in ga umesti v širši kontekst dostopnosti do različnih medijev.

S to številko pozdravljamo Pabla Romera Fresco, ki je postal naš novi urednik dogodkov in novic. Ker želimo, da bi bila ta stran kar se da aktualna, s to številko uvajamo tudi nov elektronski naslov (events@jostrans.org), na katerega vas vabimo, da pošiljate vse informacije o konferencah, seminarjih, učnih delavnicah ali katerih koli drugih dogodkih, za katere bi želeli, da jih objavimo.

Nenazadnje bi se rada zahvalila vsem, ki ste odgovorili na vprašalnik, ki smo vam ga posredovali konec leta 2007. Hvaležni smo vam za vaš odziv; kolikor bo to možno, bomo poskušali upoštevati vaše predloge. Seveda pa še naprej ostajamo odprti za nove sugestije in vas vabimo, da nam jih posredujete. 
Lucile Desblache (trans. Nike Pokorn)