RSS feed

Od redakcji

W opublikowanym niedawno opracowaniu The New World Order Joel Kotkin, przedstawiając zarys nowego ładu, sugeruje, że świat nie dzieli się już na strefy wpływów wyznaczone opozycją Wschód–Zachód czy biedni–bogaci, lecz przybiera wielobiegunowy kształt grup plemiennych związanych lub rozdzielonych kulturą i językiem. Najpotężniejszymi wśród licznych ruchomych całości, w ramach których i między którymi dochodzi do komunikacji wewnątrzjęzykowej, zewnątrzjęzykowej oraz międzykulturowej, są: Indosfera, Sinosfera oraz Anglosfera. Statystyki opracowane przez zespół badawczy Kotkina mówią same za siebie: połączeni wspólną kolonialną przeszłością oraz wartościami kulturowymi, społecznymi i religijnymi prowadzą handel przewyższający o 188% handel tych z odrębną historią. Złożone współzależności gospodarcze rządzące wyścigiem państw o władzę i decydujące o kształtującym nasz świat wzroście naukowym, gospodarczym i kulturowym zależą od skuteczności komunikacji i przekładu. Pod wieloma względami również współczesna geografia ludzkiej wiedzy tworzy mapę zachodzących na siebie wyspecjalizowanych sfer, między którymi musi zachodzić zrozumienie. Zagadnienia informatyczne, na przykład, przenikają większość dziedzin specjalistycznych i muszą być rozumiane na obszarach różnych specjalności.

W obecnej erze intensywnej specjalizacji i ekspansji technologii terminologia i frazeologia rozwijają się nie tylko ilościowo, przez wzgląd na narodziny nowych dyscyplin i obszarów specjalistycznej wiedzy, ale również ewoluują w odpowiedzi na interdyscyplinarne zapotrzebowanie i oczekiwania. Do niedawna terminologię uważano za dyscyplinę zamkniętą, ograniczoną do badań nad terminami, pojęciami i znaczeniami. Terminologia to jednak nie tylko kategoryzowanie słów i zarządzanie nimi – jest ona kluczowa dla artykułowania nowych idei w świetle międzykulturowej, międzydyscyplinarnej i wielojęzycznej komunikacji. Margaret Rogers, będąca jednym z założycieli Association for Terminology and Lexicography oraz założycielką Terminology Network przy Institute of Translation and Interpreting, pełniąca do 2011 roku funkcję koordynatora tej sieci, to zdecydowanie właściwa osoba do redagowania niniejszego numeru specjalnego. Jej wieloletnie doświadczenie, gruntowna wiedza merytoryczna we wskazanych obszarach, a także wykształcenie w zakresie zarówno terminologii, jak i translatoryki sprawiły, że stworzyła wyjątkowy i nieoceniony zbiór, który mamy zaszczyt publikować.

Rozszerzenie perspektywy problematyki stanowią trzy wywiady: Michael Cronin omawia z Dionysiosem Kapsaskisem znaczenie autentyczności w komunikacji globalnej, Myriam Salama-Carr dzieli się refleksjami na temat rozwoju translatoryki, tłumaczeń specjalistycznych i dyskursu naukowego, zaś Margaret Rogers przeprowadza rozmowę na temat charakteru pracy tłumacza technicznego z freelancerem Davidem Bennettem.

Redakcja JoSTrans pragnie jednocześnie powitać na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego Łucję Biel. Obejmując nowe obowiązki, dołącza ona do zespołu zaangażowanych specjalistów, którzy sprawiają, że wydawanie niniejszego czasopisma jest możliwe i przyjemne.
Lucile Desblache (tłum. Barbara Koturbasz)