RSS feed

Hoofdartikel

Dit najaar vierde het JoSTrans-team het tiende jubileum van het tijdschrift. Dit gaf gelegenheid om terug te blikken op de ontwikkeling van vertaalwetenschappen en op de positie van JoSTrans binnen de vertaalwereld. Het aantal vertaalgerelateerde tijdschriften is enorm gestegen. Slechts een handjevol tijdschriften was beschikbaar aan het begin van het millennium. Daarvan beschikten enkel twee over een Open Acces-dienst, met het e-zine Translation Journal als koploper sinds 1997. Nu zijn er tientallen, met volledige of gedeeltelijke Open Access, beschikbaar. De publicatie van vertaalgerelateerde tijdschriften is in het algemeen sterk toegenomen. Met name de ontwikkeling van Open Acces-publicatie is aanzienlijk; volgens de statistieken van het Directory of Open Access Journals is die gegroeid van 300 tijdschriften in 2003 tot 10.027 in december 2013. 1

Sinds de eerste uitgave in 2004 is JoSTrans erg gegroeid. In juli 2005 bedroeg het bezoekersaantal 1403. Afgelopen oktober liep het aantal op tot 105.664 bezoekers en groeit sindsdien gestaag verder. Deze ontwikkeling is niet alleen kwantitatief. Volgens Paul Ricoeur is vertalen ontwikkeld uit de drang naar communicatie, maar ook uit ‘de wil om te vertalen en om informatie te delen over vertalen’. Ieder tijdschrift heeft een bepaald doel. Zo ook JoSTrans, dat er gedurende de afgelopen tien jaar drie heeft gehad: het verspreiden van betrouwbare en stimulerende informatie, het dienen als een internationaal forum voor originele ideeën over vertaalwetenschappen, en als laatste het focussen op de professionele aspecten van het vertalen.2

Goede toegankelijkheid is altijd de belangrijkste missie geweest. Geleerden, vertalers en studenten uit landen waar goede bronnen schaars zijn, zoals Pakistan, Roemenië, Letland en de Russische Federatie, vormen een net zo grote doelgroep als die uit andere landen. In deze editie verschijnen zowel peerreviewed artikelen van bekende en onbekende geleerden als video-interviews. Deze interviews laten zien hoe de meningen over vertaling, de werkomstandigheden, de vertaaltechnieken en vele andere snel veranderende kenmerken zich hebben ontwikkeld. Deze 21ste editie benadrukt een belangrijk deel van JoSTrans identiteit, de aandacht voor de professionele aspecten van het vertalen. Deze tweetalige editie bevat zeven artikelen van auteurs van verschillende nationaliteiten. Ze behandelen uiteenlopende onderwerpen zoals medische vertaling (Køhler, Karwarcka), wetenschappelijke vertaling (Shuttleworth, Tsai), lokalisatie (Torres de Rey), audiovisuele vertaling (Zarate, Rica Peromingo) en transculturele aspecten (Le Poder, Comitre en Valverde). Ze worden aangevuld met drie interviews over terminologie, vertaaldiensten van de EU en mediavertaling.

Lucile Desblache

Vertaling: Els Hollemans

Note 1:
See http://www.doaj.org/
Return to this point in the text

Note 2:
Paul Ricœur(2004) Sur la traduction. Paris: Bayard, p. 38.
Return to this point in the text