RSS feed

Redactioneel

Terwijl ik dit nummer aan het editen was, realiseerde ik me misschien wel meer dan anders hoezeer een internationaal tijdschrift als JoSTrans aan het voorfront staat van de ontwikkeling van de Vertaalwetenschap. De afgelopen jaren is het aantal inzendingen enorm toegenomen, net als de interesse in deze discipline die niet langer in opkomst is, en zijn de thema’s van de ingezonden teksten diverser geworden. Deze belangstelling is een goede weergave van en een graadmeter voor huidige trends en interesses. Er wordt al enige tijd enthousiasme getoond voor onderwerpen gerelateerd aan vertaaltechnologie en (multi)mediavertalingen, die altijd heel zichtbaar zijn, maar het aantal thema’s op het gebied van gespecialiseerd vertalen neemt ook toe. Tien jaar geleden werd gespecialiseerd vertalen vooral geassocieerd met juridisch, medisch en technisch vertalen. Uit dit nummer blijkt dat het nu ook samenvalt met vele subgebieden; van educatie tot beroepsethiek en van bibliometrie tot kwaliteitsbeoordeling.

Nummer 23 is ook bijzonder multinationaal met bijdragen uit België, Canada, China, Finland, Frankrijk, Polen, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hoewel er geen thema aan dit nummer is verbonden, waren er toch duidelijk trends te onderscheiden en zijn de artikelen verdeeld in drie hoofdcategorieën: vertalen en technologie (Garcia, Jimenez, Flanagan, Alonso, Salmi en Koponen, Mariana, Cox en Melby); audiovisueel vertalen (Pedersen, Caniato, Crocco en Marzo, Pan, Gonzalez Vera, Sánchez, Szarkowska en Jankowska); en een laatste categorie waarin de artikelen over jurisch vertalen, medisch vertalen en vertaaldidactiek zijn ondergebracht (Ruiz Rosendo en Desa Conniff, Pietrzak, Muñoz Miquel). Voor het eerst in twee jaar publiceren we ook een artikel in de Translator’s Corner, waarin Barbara McClintock de controversiële vertaling van het Burgerlijk Wetboek van Quebec bespreekt.

JoSTrans is ook zichtbaar veranderd op het gebied van de interviews die zijn afgenomen. Hoewel de eerste interviews kort werden gehouden, vooral vanwege technische redenen, bleek uit de feedback van kijkers en lezers dat er interesse was voor meer diepte-interviews, vooral voor academische en didactische doeleinden. Een voorbeeld hiervan is de video van Tim Cooper over terminologie die in januari 2014 beschikbaar werd gesteld. Het betreft een gedegen introductie in het vakgebied en de video blijkt zowel in het afstandsonderwijs als in de klas populair te zijn. In dit nummer wordt in het interview met Jean-François Cornu een vergelijkbare opzet gebruikt om meer inzicht te verschaffen in de technische, culturele en historische ontwikkelingen op het gebied van het vertalen van beeldmateriaal in Frankrijk.

Zoals altijd is dit nummer het resultaat van de samenwerking van veel specialisten en professionals, zowel binnen het JoSTrans-team als binnen een bredere Vertaalwetenschapsgemeenschap, die groeit maar zijn coöperatieve instelling lijkt te behouden. Wanneer u dit gevarieerde nummer leest, hopen wij dat dit gevoel van samenwerking voelbaar aanwezig zal zijn in de pagina’s en afbeeldingen van het tijdschrift.

Lucile Desblache
Trans. Ilse Gubbels